Aktuellt

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Klottersanering
  • Klotter skydd
  • Torr-is blästring
  • Torr-is Försäljning
  • Underhåll och service
  • Högtryckstvättning
  • Uthyrning

ISBLÄSTRING SVERIGE AB

Besöksadress:
Gålnäs Industriområde
Svedjevägen 17, Själevad

Mobil: 070-666 11 22
E-post: marcus@isblastring.se