Om oss

VD Marcus Berglund startade Aktiebolaget Isblästring Sverige 2007 med en isbläster-utrustning och arbetade runt i norrlands regionen.factory

Vi har sedan dess expanderat lavinartat.

Vi har nu ett flertal mobila bläster-enheter.
Egen fabrik för torr-is tillverkning och försäljning.
Mobila Klottersanerings vagnar.
Uthyrning och service av högtryckstvättar och ångtvättar.

Vi arbetar nu över hela Sverige.
-Allt ifrån den privata-, industri- och bygg-sektorn till ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting.
Vi har dessutom utfört isblästring och sanerings arbeten i ett av Mellanösterns varmaste områden, Förenade Arabamiratens vattenreservoar i Oman.

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Klottersanering
  • Klotter skydd
  • Torr-is blästring
  • Torr-is Försäljning
  • Underhåll och service
  • Högtryckstvättning
  • Uthyrning

ISBLÄSTRING SVERIGE AB

Besöksadress:
Gålnäs Industriområde
Svedjevägen 17, Själevad

Mobil: 070-666 11 22
E-post: marcus@isblastring.se