Tjänster

Förutom isblästring kan vi också erbjuda:

Klottersanering & Klotterskydd:klotter1

Vi rengör och klotterskyddar fasader, hissar, vägräcken, broar, gångtunnlar och busshållplatser etc. med hjälp av våra mobila enheter.

Genom ett nära samarbete med några utav Sveriges ledande kemister så kan vi erbjuda marknadsledande-, miljöanpassade- produkter och saneringsarbeten för just Dina behov.
Vi erbjuda Er även en försegling/ klotterskydd av ytan, vilket underlättar rengöring vid eventuell framtida åverkan.
Läs mer om Klottersanering & klotterskydd här.

Torr-Is Tillverkning & Försäljning:Torris2

Vi har egen tillverkning av kolsyreis (torr-is) som kan förpackas och fraktas efter kundens önskemål. Ibland är det bråttom som t.ex. när en kylanläggning har gått sönder eller är man på platser där det inte finns el. Då är det bra att ha tillgång till egen torr-is. Torr-is är en färskvara som håller sig i flera dagar.
Läs mer om användningsområderna för Torr-is här.

Underehåll & Service:

Vi underhåller och servar ångtvättar och högtrycks utrustningar. Vi hjälper Er med munstycken, slangar och aggregat. Byte, reparation och underhåll på plats så Ni jämt har en effektiv utrustning som Ni arbetar med.

Uthyrning:

Är Ni intresserad av att hyra kompletta mobila enheter. Is-bläster utrustningar, Högtryckstvättar eller Ångtvättar. Då kan vi hjälpa Er.

Högtryckstvätt Vatten / Ånga:

Våra mobila enheter förenklar Er vardag. Behöver Ni ång-tvätta kyl-/värme batterier eller högtryckstvätta fasaden, taket eller terrasen. Då kan vi erbjuda Er marknadsledande kompetens till konkurrenskraftiga priser.

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Klottersanering
  • Klotter skydd
  • Torr-is blästring
  • Högtryckstvättning

ISBLÄSTRING SVERIGE ENTREPRENAD AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 7
652 21 Karlstad

Mobil: 072-566 28 60
E-post: mikael.hallsten@ikpnord.se