Torr is

Torr is, kolsyre is (Carbon dioxide) -78.5 °C (-109.3 °F). cotubKemisk beteckning CO2. Torr is luktar eller smakar inte.

Torr is är frusen koldioxid., en normal del av jordens atmosfär. Det är den gas som vi avger när vi andas ut.
Det är också den gas som blandat med vatten ger kolsyrat vatten (Sodavatten).

Tillverkning av torris sker genom att pressa samman koldioxidgas till flytande form, avlägsna den därigenom producerade värmen, och sedan låta den flytande koldioxiden snabbt utvidgas. Detta orsakar en temperaturminskning så att en viss del av koldioxiden fryser till snö, som därefter kan tryckas ihop till pellets.

Några utav dess användningsområden vi kan erbjuda:

Is-pellets till blästring:torris5

Naturligtvis så tillverkar vi is-pellets till blästring.
Genom egen-tillverkning och att vi har reducerat antalet mellanhänder och göra stora inköp så kan vi alltid marknadsföra konkurrenskraftiga priser.

Kyltransport, Sjukhus, Laboratorier

Blod, organ, prover m.m. det finns mycket som kräver en låg temperatur under långa transporter.
Vi har lämpliga transportförpackningar att hyra eller köpa.

Catering, Avfrostningkylbox

Servera iskall glass i skogen eller håll varorna kalla/frysta medans kyldisken eller kylaggregatet underhålls. Vissa produkter kräver kyla vid tillfälliga transporter av livmedelshygieniska skäl.
Vi packar och levererar efter Dina önskemål

Party Trick & Spök-rök:spokrok

Kontakta oss så hjälper vi dig med detaljerna.

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Klottersanering
  • Klotter skydd
  • Torr-is blästring
  • Högtryckstvättning

ISBLÄSTRING SVERIGE ENTREPRENAD AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 7
652 21 Karlstad

Mobil: 072-566 28 60
E-post: mikael.hallsten@ikpnord.se