ISBLÄSTRING

Vid rengöring och sanering inom industri, handel och kontor är tiden värdefull. Isblästring med mobila aggregat går betydligt snabbare och restprodukterna från sanering med isblästring blir minimala jämfört med andra blästrings-metoder.

Genom att vi själv tillverkar munstycken och sanerings-utrustningar så kan vi alltid anpassa oss efter just Ditt behov. Med isblästring går jobbet snabbt utan att skada ytorna.
Några av isblästringens fördelar kan Du läsa mer om här.

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER VI ERBJUDER MED ISBLÄSTRINGEN:

VALSAR, AGGREGAT, PUMPAR & MOTORER:

Många maskindelar, motorer och lindningar är svåra att komma åt utan att demontera hela konstruktionen. Genom våra special-anpassade utrustningar kan vi rengöra de flesta komponenter.
Driftstoppet blir det kortast möjliga.

EL-UTRUSTNING & ELSKÅP

Komplex och känsliga komponenter rengörs lätt med isblästring utan demontering.
Elmotorer, elutrustningar och elskåp kan rengöras direkt genom blästring med torris.
I de flesta fall klarar vi jobbet utan att ens behöva bryta strömmen.

RENGÖRING, SOT- & BRANDSANERING:

I lägenheten, villan och fritidshuset-, ofta finns det något som Du önskar att man kunde ta bort.

Sotfläckar från öppna spisen, brandskadade vindsvåningsutrymmen, vägg- och tak-ytor inomhus. Vi fixar det mesta.

TAK, FASADER & STENMURAR:

Mögel, sotpartiklar, avgaser och andra luftföroreningar sätter sig på yttertak och fasader, eller kanske fräscha upp stenmuren runt huset. Med isblästring så har du ett hus som ser ut som nytt efter några timmar.

BÅTAR, HUSVAGNAR & BILAR:

Föroreningarna på ytan, färgen och lacken?
Dekaler och dekor på bilar -det mesta tar vi bort med isblästring.

Boka gärna in några dagar tillsammans på båtklubben. Vi kan göra underverk med skrov, däck och maskinrum.

KULTURMÄRKEN, RUNSTENAR & GRAVSTENAR:

Genom att isblästring inte skadar underlaget passar metoden bra för att rengöra mycket känsliga ytor såsom statyer, fontäner, gravstenar och runstenar.

OLJESANERING:

Oljeutsläppen i den svenska zonen är många. Kustbevakningen har registrerat mellan 200 – 500 utsläpp per år.
Vi håller därför nu i dagsläget på att plocka fram en ny enhet som gör det möjligt för oss att sanera oljeutsläpp och miljöförstöring av t.ex. sten- och sandstränder.
-Kontakta oss så berättar vi mer.

KLOTTERSANERING:

Klottersanering hör till vår specialkompetens. Vi tar bort klotter på de flesta underlag.

Vanligtvis så använder vi oss utav kemisk sanering och högtryckstvättning. Men i vissa fall räcker det inte för att få ytan ren. Ytor som därför är svårt utsatta gör vi rena med isblästring.

TRYCKERI, PLAST- & LIVSMEDELSINDUSTRI

Isblästring rengör lätt förpackningsmaskiner från lim, pappersdamm och produktrester utan vatten eller kemikalier. Plast och polyuretan avlägsnas skonsamt. Inom tryckerier tar vi effektivt bort våt och torr tryckfärg, spraypulver, pappersdamm och lim.

HYDRAULIK & PNEUMATIK

Hydrauliska- och pneumatiska- komponenter rengörs enkelt med isblästring. Det blir en snabb och skonsam rengöringsmetod utan att behöva demontera utrustningen.

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Elskåp
  • Elsanering
  • Klotterskydd
  • Hydraulaggregat
  • Hustak
  • Kraftstationer
  • Högtryckstvätt
  • mm

Isblästring Sverige Entreprenad AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 35
652 21 Karlstad

E-post: info@ikpnord.se