Fördelar med isblästring

EN TORR RENGÖRINGSPROCESS

Blästring med torris är en fullständigt torr metod eftersom pelletsen består av CO2 och dunstar omedelbart vid kontakt med behandlad yta.

INGET AVFALL

Metoden lämnar inget avfall efter sig. Det enda som återstår är beläggningen som blästrats bort.
Denna kan oftast dammsugas eller sopas upp.
Inget blästringsavfall lämnas kvar på kedjor eller drev.

MILJÖVÄNLIG

Blästring med torris sker utan kemikalier och är helt giftfri.
Det blir därför inga omkostnader för bortskaffning av blästrings- eller lösningsmedel.

SKONSAMT

Blästring med torris sker utan slipeffekt. Ytor behandlas därför skonsamt. Slitage från borstar, skrapor och annat blästringsmedel undviks därför.

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

Blästring med torris tillåter ofta rengöring av tillverkningsutrustning under driftutan behov av tidskrävande demontering, efterföljande montering och dyrbara driftstopp.

SNABB OCH EFFEKTIV

Normalt oåtkommliga delar kan rengöras genom att använda olika munstycken och rengöringshastighet.

OMKOSTNADSBESPARANDE

Reducerat driftstopp. Ökad produktkvalitet.
Rengörs på plats utan demontering. Reducerar rengörings- och -lönekostnader. Inget behov av miljöfarliga ämnen och lösningsmedel. Investeringen betalar sig därför på kort tid.

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Elskåp
  • Elsanering
  • Klotterskydd
  • Hydraulaggregat
  • Hustak
  • Kraftstationer
  • Högtryckstvätt
  • mm

Isblästring Sverige Entreprenad AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 35
652 21 Karlstad

Mobil: 072-566 28 60
E-post: mikael.hallsten@ikpnord.se