Miljö

Isblästring är en torr, skonsam och miljövänlig rengöringsmetod. Ytan som rengörs, blästras med små partiklar av koldioxid i fast form, s.k. is-pellets. (Koldioxid är detsamma som vi andas ut.)

När is-pellets träffar ytan sker en snabb temperaturändring. Gasexpansion och blästringstrycket får smutsen/partiklarna att lossna och is-pellets värms upp av ytan och blir till gas igen.
Kvar blir endast smutsen/partiklarna som fanns sedan tidigare på ytan. Vilket omhändertas på bästa miljömässigt godtagbara sätt.

Vi vet att vi inte kan förändra världen. Men om vi alla hjälps åt så kan vi åstakomma en hel del.

Det första steget vi har tagit är att använda oss utav återvunnen gas.
Koldioxiden vi använder till is-blästring återvinns från industriprocesser istället för att släppas ut direkt via skorstenarna.

När det gäller klottersanering så har vi ett samarbete med några av Sveriges ledande kemister. Tillsammans har vi provat ut de bästa tänkbara produkterna som har så lite inverkan på miljön som möjligt, men fortfarande upprätthåller den höga verkningsgrad vi ställer på produkterna för att kunna erbjuda våra kunder en miljövänlig och effektiv sanering.

Genom att samla in restprodukter från rengöring/sanering till det lämpligaste lokala alternativ där de sorteras, och omhändertas på bästa miljömässigt godtagbara sätt kan återvinning och återanvändningen främjas och därmed minska uppkomsten av avfall och därmed minskar vi vår inverkan på miljön.

Det är vad vi på Isblästring Sverige Entreprenad AB eftersträvar.

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Elskåp
  • Elsanering
  • Klotterskydd
  • Hydraulaggregat
  • Hustak
  • Kraftstationer
  • Högtryckstvätt
  • mm

Isblästring Sverige Entreprenad AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 7
652 21 Karlstad

Mobil: 072-566 28 60
E-post: mikael.hallsten@ikpnord.se