TJÄNSTER

FÖRUTOM ISBLÄSTRING KAN VI OCKSÅ ERBJUDA:

KLOTTERSANERING & KLOTTERSKYDD:

Vi rengör och klotterskyddar fasader, hissar, vägräcken, broar, gångtunnlar och busshållplatser etc. med hjälp av våra mobila enheter.

Genom ett nära samarbete med några utav Sveriges ledande kemister så kan vi erbjuda marknadsledande-, miljöanpassade- produkter och saneringsarbeten för just Dina behov.
Vi erbjuda Er även en försegling/ klotterskydd av ytan, vilket underlättar rengöring vid eventuell framtida åverkan.
Läs mer om Klottersanering & klotterskydd här.

TORR-IS TILLVERKNING & FÖRSÄLJNING:

Vi har egen tillverkning av kolsyreis (torr-is) som kan förpackas och fraktas efter kundens önskemål. Ibland är det bråttom som t.ex. när en kylanläggning har gått sönder eller är man på platser där det inte finns el. Då är det bra att ha tillgång till egen torr-is. Torr-is är en färskvara som håller sig i flera dagar.
Läs mer om användningsområderna för Torr-is här.

HÖGTRYCKSTVÄTT VATTEN / ÅNGA:

Våra mobila enheter förenklar Er vardag. Behöver Ni ångtvätta kyl-/värme batterier eller högtryckstvätta fasaden, taket eller terrassen. Då kan vi erbjuda Er marknadsledande kompetens till konkurrenskraftiga priser. För mer information, besök ipknord.se

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Elskåp
  • Elsanering
  • Klotterskydd
  • Hydraulaggregat
  • Hustak
  • Kraftstationer
  • Högtryckstvätt
  • mm

Isblästring Sverige Entreprenad AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 35
652 21 Karlstad

E-post: info@ikpnord.se