Elsanering

Isblästring Sverige Entreprenad AB utför elsanering åt byggsektorn, industri och till byggsektorn. Vi åtar oss även uppdrag för kommuner och landsting. Vårt företag består av erfaren och kunnig personal som alltid gör sitt yttersta för att tillmötesgå kundernas behov och önskemål. Du kan lita på att få en elsanering av högsta kvalitet om du anlitar oss. Vi arbetar i hela Norden och anpassar oss naturligtvis efter era behov.

Varför skall man elsanera?

Det huvudsakliga syftet med elsanering är att minska elektriska och magnetiska fält samt högfrekventa störningar. Genom detta skapas en bättre elmiljö vilket är bra för hälsan. Elsanering kan genomföras i bostäder och på arbetsplatser av olika slag.

Fördelar med elsanering

Att genomföra en elsanering medför många fördelar. Personer som lider av elöverkänslighet kan uppleva att de blir hjälpta om deras exponering av elektromagnetiska fält minskar. Det har medfört att vissa kommuner i Sverige erbjuder ekonomiska bidrag vid elsanering i bostäder. Kommunerna har dock inget krav på sig att godkänna ansökningar om stöd till den här sortens sanering.

Elsanering kan utföras med hjälp av olika insatser och några exempel på dessa är:

Kablar

Att byta ut vanliga kablar till skärmade är ett bra sätt att sanera el. Den här sortens kablar är omgivna med skärmfolie som ansluts till jord och det gör att elektriska fält minskar markant.

Elprodukter

Elprodukter kan generera mer elektriska och magnetiska fält än vad man kanske kan tro. Byt ut exempelvis vägguttag, strömbrytare och takuttag till elsanerade alternativ medför att värdena för dessa fält sjunker.

Aluminiumnät

Montering av aluminiumnät på till exempel belysningsarmaturer är en effektiv åtgärd för minimering av elektriska fält.

Avskärmning

Elsanering genom avskärmning ger skydd mot radiofrekvent strålning som är luftburen och bör utföras av en snickare för bästa resultat.

Isblästring Sverige Entreprenad AB finns i Strängnäs som ligger i natursköna Södermanland. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar eller om du vill anlita oss.

Vi ser framemot att hjälpa dig med elsanering!