Klottersanering

Klottersanering hör till vår specialkompetens. Vi tar bort klotter på de flesta underlag.

Tillsammans med några av Sveriges ledande kemister har vi provat ut de bästa tänkbara produkterna som har så lite inverkan på miljön som möjligt, men fortfarande upprätthåller den höga verkningsgrad vi ställer på produkterna för att kunna erbjuda våra kunder en miljövänlig och effektiv sanering.

Vi arbetar med kemisk sanering och vattenblästring (högtryckstvätt). Ytor som är svårt utsatta gör vi först rena med isblästring. Metodval beror på vilken färg som använts och underlag.

Vi rengör och klotterskyddar fasader, hissar, vägräcken, broar, gångtunnlar och busshållplatser etc. med hjälp av våra mobila enheter.

KLOTTERSKYDD

Efter en sanering av klotter eller i förebyggande syfte kan ytan skyddas med en försegling, s.k. klotterskydd.
Klotterskyddet stryks eller sprutas på den rena ytan och ligger sedan som en hinna på ytan och hindrar färg, smuts och föroreningar att tränga in. Klotterskyddet försvårar även avsevärt för affischer och klistermärken att fästa.

Klotterskydd användas även för att underlätta rengöringen i t.ex. smörjhallar, lackboxar och andra utrymmen som är utsatta för hård nedsmutsning.

Klotterskyddet underlättar sanering och rengöring så att ytan mycket enkelt kan göras ren vid eventuell framtida nedsmutsning eller åverkan

Några av våra tjänster:

  • Brandsanering
  • Elskåp
  • Elsanering
  • Klotterskydd
  • Hydraulaggregat
  • Hustak
  • Kraftstationer
  • Högtryckstvätt
  • mm

Isblästring Sverige Entreprenad AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 7
652 21 Karlstad

Mobil: 072-566 28 60
E-post: mikael.hallsten@ikpnord.se