Klottersanering

Isblästring Sverige Entreprenad AB Klottersanering har specialkompetens inom klottersanering. Det gör att vi kan ta bort klotter på nästan vilket underlag som helst. Vi rengör och applicerar klotterskydd på till exempel fasader, hissar, vägräcken, broar, gångtunnlar och busshållplatser.

Det är inte bara insidan av en byggnad som ska skötas om – utsidan är minst lika viktig. En fasad som är fylld med klotter ger ofta ett dåligt intryck och för till exempel ett företag kan det vara förödande för verksamheten. Genom att låta Isblästring Sverige Entreprenad AB hjälpa er med saneringen får era lokaler en fräsch exteriör.

Miljövänligt och effektivt

Vi har provat ut bästa tänkbara produkter tillsammans med några av Sveriges ledande kemister. Målet har varit att få fram produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som de ger tillfredsställande resultat. Våra kunder erbjuds därmed en sanering som är både miljövänlig och effektiv.

Isblästring Sverige Entreprenad AB utför klottersanering med hjälp av kemisk sanering samt med vattenblästring (högtryckstvätt). Vi inleder varje projekt med att analysera situationen och därefter väljer vi vilken metod som passar bäst. Valet baseras till exempel på vilken färg som använts samt på i vilket skick underlaget är. Är ytorna svårt utsatta så rengörs de först med isblästring.

Vi arbetar alltid effektivt, noggrant och med fokus på kvalitet – vår ambition är att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar oss. Klottersanering kan vara ett besvärligt projekt och vi rekommenderar därför att du anlitar en professionell klottersanerare som har kunskaper i hur fasader är konstruerade. Isblästring Sverige Entreprenad AB är det perfekta valet!

Klottersanering

Klotterskydd

När klottersaneringen är utförd är det klokt att investera i en försegling dvs. ett bra klotterskydd. Skyddet gör att du ligger steget före klottrarna och bidrar till att förlänga fasader och andra känsliga ytors livslängd.

Vi applicerar klotterskyddet genom att stryka alternativt spruta på det på den rena ytan. Därefter bildas en transparent hinna som gör det svårt för färg, smuts och föroreningar att tränga in. Ett klotterskydd försvårar även fästet för till exempel affischer och klistermärken.

Klotterskydd används även för att underlätta rengöring och sanering i t.ex. smörjhallar, lackboxar och andra utrymmen som är utsatta för hård nedsmutsning.